ชื่อ: นาย อำนาจ มากคช
รหัสประจำตัวนักศึกษา: 5631020037
ช่าง: เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ชก4/2 เลขที่ 18
อาชีพ: นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 083-1165330
ระบบซิม: Dtac
อีเมล์: nookto_6@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต: บ้าน 

เพื่อนสมาชิก