นายชลิต ไชยเชษฐ์
รหัสนักศึกษา 56321010086
ช่าง กลเกษตร กลุ่ม 4/5 เลขที่ 6
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 085-0874252 ระบบ ดีแท๊ค
E-mail dream0800947357@hotmai..com
FaceBook Chalit Chaiyachet
สถานที่เล่นอินเตอร์เน๊ต ที่บ้าน @100/34 ม.2 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

สถิติเยี่ยมชม

17804

กิจกรรม

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา