ชื่อ : นาย นัฐพล  เสือปั้น
รหัสบัตรประจำตัว : 5631020015
สาขาวิชา : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ชก.4/1
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2116850
ระบบซิม : Dtac
E-mail : terd_at_love@live.com
Facebook : https://www.facebook.com/nueterd.sueapan
สถานที่เล่น Internet : ร้านInternet โทรศัพท์

สถิติเยี่ยมชม

20042

ติชม