ชื่อ  นางสาว กมลวรรณ  เวียงนนท์
รหัสประจำตัว 5631060001
ช่างก่อสร้าง  4/1  
เบอร์โทรศัพท์  0876096233
ระบบซิม  dtac
e:mail   plam_kamonwan@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต internet  cafe  บ้าน