ชื่อ : นาย วุฒิชัย ศิลปเลิศ
รหัสบัตนประจำตัว : 5631020028
ช่าง : เครื่องมือกล ชก.4/2
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 091-430-7167
ระบบซิม : D-tac
E-mail : gunchaomg2013@hotmail.com
facebook :https:/https://www.facebook.com/profile.php?id=100006863324192
สถานที่เล่นอินเตอร์เน็ต : โทรศัพท์ , ร้านอินเตอร์เน็ต