นายจิรพงศ์  คงอุไร (เปา)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4/4
รหัสนักศึกษา 5631050034
ศึกษาอยู่ ณ วิทยาเทคนิคสัตหีบ
สถานที่เล่น Internet : บ้าน
Tel. 086-8234189 (DTAC)
E-mail : salapao3652@gmail.comกิจกรรม

ติชม


สถิติเยี่ยมชม

21530

โฆษณา