ชื่อ : นายวีระพล  ทองดี
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5631020046
ช่าง : แม่พิมพ์โลหะ  ชท. 4/3 (9)
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0852775689
ระบบซิม : 1-2-call
E-mail : tong123_456@hotmail.com
Facebook : Weerapon  Tongdee
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน,วิทยาลัย

สถิติเยี่ยมชม

22855

ติชม

อะไรวะ ติแล้ว

ตั้งโดย : BaBeer
9 ปี ที่ผ่านมา