ชื่อ นาย เอกวิทย์ คุณบุราณ
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5631020050
แผนก เทคนิคการผลิต
สาขาวิชา แม่พิมพ์โลหะ ชท4/3 เลขที่13
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 082-2801053
ระบบซิม DTAC
อีเมล์ L3emyself_in@hotmail.com
Face Book Metal'mold BA'Beer
สถานที่เล่นอินเตอร์เน๊ต บ้าน