นาย สิริชัย จันทร์ไกรทอง
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5631040106
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/7 (มิชลิน)
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร 081 949 3831
เครือข่าย AIS
E-mail : sirichaizv@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/sirichai.jankaithong
สถานที่เล่นอินเทอร์เน็ต : วิทยาลัย หอพัก

สถิติเยี่ยมชม

21563

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
เปี๊ยก

ตั้งโดย : fixmoso
9 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรม