ชื่อ : นายณัฐนนท์ ศรีจันทร์
เลขประจำตัว : 5631010057
แผลนก : เครื่องกลอุตสาหกรรม 4 / 3 
เลขที่ : 13
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 085-3880940
ระบบซิม : D-tac
E-mail : Nattanon_pop@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน