ชื่อ : นายธนดล อินทร์ศิริ
รหัสประจำตัว : 5631020010
ช่าง : เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 4/1
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 080-1023858
ระบบซิม : AIS
E-mail : kiw_classic@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/kiw.classic
สถานที่เล่นเน็ต : ที่บ้าน