ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นาย วรวิทย์  จิตรสำราญ
ชื่อเล่น  น้องกอล์ฟ
รหัสนักศึกษา : 5631200020
ช่าง : เครื่องมือวัดและควบคุม ปวส.4/1  เลขที่ 20
เกิดวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2537 อายุ 19
ส่วนสูง : 169 น้ำหนัก  : 59
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 083 - 298 - 0145
ระบบซิม : DTAC
E-Mail : woravit222233@gmail.com
Line :  Golf.Ins28
Facebook : www.facebook.com/woravit.chitsamran
สถานที่ใช้อินเตอร์เน๊ต : บ้าน