นาย จิรานุวัฒน แสงอรุณ
รหัสนักศึกษา 5631010083 
ช่าง กลเกษตร กลุ่ม 4/5 เลขที่ 3
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0875030387 ระบบ ดีแท๊ค
E-mail wat2013@hotmail.com
FaceBook Jiranuwat
สถานที่เล่นอินเตอร์เน๊ต ห้องคอมวิทยาลัยเทคสัตหีบ สัตหีบ 

ติชม


สถิติเยี่ยมชม

13200