แนะนำตัว :
     ชื่อ - สกุล : นาย อัมรินทร์ ตุ้ยพนม
          แผนก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
       ระดับชั้น : ปวส.4/2
            ที่อยู่ : 99/32 ม.1 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
เบอร์โทรศัพท์ : 0888757695 (Dtac)
   รหัสนักศึกษา : 5639010038
    Facebook : Jeans Ammarin 
      เล่นคอมที่ : เล่นคอมที่บ้าน
   E-Mail : naveclub@hotmail.com