ชื่อ : นาย ศิขรินทร  ภูริปัญญานนท์  
รหัสประจำตัว : 5631040114
ช่าง : ไฟฟ้ากำลัง  
สาขา : เครื่องกลไฟฟ้าในเรือ  
ระดับชั้น : ปวส 4/8
เลขที่ : 06  
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0873886584
ระบบซิม : DTAC
E-mail : eigwes@hotmail.com
facbook : www.facebook.com/sikarinton.puripanyanon
สถานที่เล่นอินเตอร์เน็ต : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่บ้าน