นายวิศรุต เสนาะเสียง อายุ 16  ชื่อเล่น เคน เรียนช่างคอมปวช1/10 
  
      
  5621040196