นายไชยวัฒน์ ขวัญทา
เพศ ชาย
เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2540
บ้านเลขที่156-158 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เบอโทร 087-7841290