ชื่อ : นาย สว่างพงษ์ ผลสุวรรณ
รหัสประจำตัว : 5631040041
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 4 (ชฟ.4/4)
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 085-085-6455
ระบบซิม : Dtac
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน

E-mail : esadpeez@hotmail.com
Facebookhttps://www.facebook.com/IpOuan 

สถิติเยี่ยมชม

21144

ติชม

ได้10%ค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา