ชื่อ นายสรศักดิ์  นามสกุล  เอี่ยมศรี

ชื่อเล่น  เก้า เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2536
เลขประจำตัวนักศึกษา 55310600122
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชั้น ปวส.1/2 
อีเมล whoami_iamkao@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 085-3207679  (ดีแทค)
สถานที่เล่นเน็ต  บ้าน