Gukaohttp://Gukao.tatc.ac.th/


ชื่อ นายสรศักดิ์  นามสกุล  เอี่ยมศรี

ชื่อเล่น  เก้า เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2536
เลขประจำตัวนักศึกษา 55310600122
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชั้น ปวส.1/2 
อีเมล whoami_iamkao@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 085-3207679  (ดีแทค)
สถานที่เล่นเน็ต  บ้าน
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (6)
12
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (2)
7

กิจกรรม

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ


ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
เก้า

ตั้งโดย : Phanida_BC
10 ปี ที่ผ่านมา

สถิติเยี่ยมชม

88892