สวัสดีค่ะ   :) 
นางสาว   มัชฌิมา  อิทธิสิริสิน
ชื่อเล่น    เฟิน นะค่ะ
รหัสนักศึกษา  5531100015
แผนก     เขียนแบบเครื่องกล  ปวส.1/2
อีเมล      sundan_-@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์   087 359 0927  D-tac
สถานที่เล่น    บ้านค่ะ / วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ