ชื่อ ศราวุฒิ   ทองล้อม
ชื่อเล่น หรั่ง

เกิด 21 มิ.ย. 2536
ช่าง ชส.4/2
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531060020
โทร. 0897914266 (ดีแทค)

E-mail Rangsusu089@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต บ้าน