สวัสดี......ค่ะ
ชื่อ ธิดารัตน์   บัวเกิด

ชื่อเล่น  อุ้ม
รหัสนักศึกษา  5531100007

แผนกเขียนแบบเครื่องกล  ปวส. 4/1  เลขที่ 7
เบอร์โทรศัพท์  082-4723375  Dtac
อีเมล  kanun_forever@hotmail.co.th
เล่นที่  บ้าน/วิทยาลัย

เพื่อนสมาชิก