'สวัสดีครับ'

ชื่อ  ฤทธิพงศ์  จันทร์ยิ้ม
ชื่อเล่น เจฟฟรี่  อายุ 19 ปี 
เกิดวันที่ 17 ตุลาคม 2536
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531060019 
แผนกช่างก่อสร้าง ชั้น ปวส. 1/2  เลขที่ 2
โทรศัพท์ 081-1479626  (12call)
E-mail - n_jeffy@hotmail.com
สถานที่เล่นเน๊ต บ้าน