นาย กฤษพล คำเสียง
รหัสนักศึกษา 5531030002
แผนก เชื่อมโลหะ ปวส 1/2
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร 083-7793212
ระบบซิม TRUE
Email golf_loveseen@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต ที่บ้าน