นาย ณริศ นาเจริญ
รหัส 5531030009
แผนก ช่างเชื่อมโลหะ ปวส 1/1
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทร 0843228258
ระบบ 12call
อีเมล naris-285@hotmail.com
เล่น ที่โรงเรียน