ชื่อ นายไพลิน  ปิ่นเกษ

ชื่อเล่น ออย   อายุ 19 ปี
วันเกิด 23 สิงหาคม 2536
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531060016
แผนกช่างก่อสร้าง ปวส.1/1 เลขที่ 16
E-mail oilloveeh@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 088-5292935 (1-2Call)
สถานที่เล่นเน๊ต บ้าน

เพื่อนสมาชิก