นายพชร ปานอิน

รหัสนักศึกษา 5531100012

เขียนแบบเครื่องกล  4/1 เลขที่  12

อีเมล  Oak_za1993@hotmail.com

โทรครับ   0882094542  Dtac

เล่นที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เพื่อนสมาชิก