นาย พูนทรัพย์ ยินดี
รหัส 5531030026
ช่างเชื่อมโลหะ
ปวส 1 ห้อง 2
เบอร์ 0868350996
ระบบ dtac
email poonsup0892516390@hotmail.com
เล่น ที่บ้าน