นาย ธน ดิษฐประยูร
รหัส 5531030014
ช่างเชื่อมโลหะ
ปวส 1 ห้อง 1
เบอร์ 0815454463
ระบบ dtac
email gu_zaa_555@hotmail.com
สถานที่เล่น บ้าน