สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ เทคนิคสัตหีบ.......
ดิฉันนางสาวรัตติกาล พิมพ์บุตร
เกิด 19 สิงหาคม 2536 อายุ 19 ปี
เขียนแบบเครื่องกล ปวส.4/2 เลขที่ 2 ค่ะ
รหัสนักศึกษา 5531100016 ค่ะ
เบอร์ติดต่อ  0874879231  Dtac 
E-mail. nicky_O_sis@hotmail.com
สถานที่ บ้านค่ะ........... >,<