nununghttp://nunung.tatc.ac.th/
นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์มีชัย

รหัสนักศึกษา 5531100024


ช่างเขียนแบบ ปวส 4/2 เลขที่ 10
 
อีเมล nung14@msn.com

เบอร์ 088 1937148 Dtac

สถานที่ บ้าน.


 
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (21)
42
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (1)
3
ความเกี่ยวข้อง
นักเรียนนักศึกษา
สาขาวิชา
0 - ไม่ระบุ

ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
รักในสิ่งที่ตัวเองเป็น
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
ประกวดโครงการ
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
ไปให้ความสุขที่บ้านเด็กชาย จ.ชลบุรี
หนังสือโปรด
i Like
วิชาเรียนโปรด
แคลคูลัส อังกฤษ

กิจกรรม

ติชม


สถิติเยี่ยมชม

104524

โฆษณา