ชื่อ : นางสาวอรทัย  การบุญ
รหัสประจำตัว : 5531100026
ช่าง : เขียบแบบเครื่องกล 
รุ่นที่ :
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0907397391
ระบบซิม : Dtec
Email : plejung_1210@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน