ชื่อ น.ส.ชิดชนก   พูลลาภ
รหัสนักศึกษา  5531100028
แผนกเขียนแบบเครื่องกล  ปวส.4/2  เลขที่ 14
เบอร์โทรศัพท์  087-6050874   Dtac
E-mail   3BIG.pee_nan@hotmail.co.th
เล่นที่  บ้าน/วิทยาลัย

เพื่อนสมาชิก