นาย อภิสิทธิ์  ผึ่งผาย
ชื่อเล่น บอย
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/8 เลขที่ 5
สาขางาน  เครื่องกลไฟฟ้า
รหัสประจำตัว 5531040079
Tel 091-1743004(D-tac)
E-mail- apisit_jung@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน