ชื่อ : นาย สัตยา เทพพรมวงค์

รหัส : 5431020087

ช่าง : แม่พิมพ์พลาสติก (ทวิภาคี) 5/7 เลขที่ 11

แผนก : แผนกเทคนิคการผลิต

อาชีพ : นักศึกษา

เบอร์โทร : 083-5771702

ระบบซิม : D-TAC

Email : copcopxx02_@hotmail.com

สถานที่เล่นเน็ต : ที่หอพัก