นาย จักรกฤษณ์ ปิงยศ

รหัสนักศึกษา : 5431020077

ช่าง : แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี) กลุ่ม 5/7 เลขที่ 2

แผนก : เทคนิคการผลิต

อาชีพ : นักศึกษา

เบอร์โทร : 0835722096

ระบบซิม : DTAC

สถานที่เล่นเน็ต : หอพัก