ชื่อ: นายอภิชาติ แสวงผล

ชื่อเล่น: บอม 

เกิดวันที่: 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2535

กำลังศึกษาที่: วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ชั้น: ปวส.2 แม่พิมพ์พลาสติก (DVT)

รหัสนักศึกษา: 5421020090

อาชีพ: นักศึกษา

เบอร์โทร: 080-5703569 (DTAC)

สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน