ดีจร้า :)
ชื่อ : พรรณนิภา  โสมนรินทร์

ชื่อเล่น : นุ๊ก
เกิด : 13 เม.ย 37
รหัสประจำตัว : 5531060015
ช่าง : ชส.4/1
โทร : 087-5857182 (DTAC)
E-mail : Woonkati_S2@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : บ้าน