ชื่อ นายอภิชาติ ดอนเขื่อนโสม
ชื่อเล่น ชาติ
ช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น ชฟ 4/8 เลขที่ 4
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
รุ่น 30
รหัสประจำตัว 5531040078
Tel 085-0211503 (D- tac)
 E-mail infeenity22@hotmail.com
สถานที่เล่น : บ้าน 

เพื่อนสมาชิก