แนะนำตัวขอรับ
นาย ครรชิต สาระวน

ชื่อเล่น เต้ย
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/7 เลขที่ 1
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
รุ่นที่ 30 
รหัสประจำตัว 5531040059
Tel 084-5997869(D-tac)
E-mailL:
skc-chit08@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน