นาย อัครเดช เจริญรัตน์
ชื่อเล่น แบ้งก์
ช่าง ไฟฟ้ากำลัง 4/8
เลที่ 6
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
รุ่นที่ 30
รหัสประจำตัวนักศึกษา 5531040080
Tel.087-6171662
E-mail lnwbangza112@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน