นายพีรยุทธ   แดนสีแก้ว

ชื่อเล่น ท๊อป

รหัสนักศึกษา 5431020084

ช่างแม่พิมพ์พลาสติก (ทวิ) ปวส. 2/7

เบอร์โทร : 087-7233720

E-mail : top076@hotmail.com 

คติ : เรียนไม่เก่ง ถ้าขยัน ไม่มีวันลำบาก

กิจกรรมที่ชื่นชอบ : เต้น B-boy

สถานที่เล่นเน็ต : หอพัก