ชื่อ: นายพงศกร จำเริญเจือ

ช่าง: แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิ)
อาชีพ: นักศึกษา

E-mail: pongsakorn_rung@hotmail.com
เล่นเน็ตที่: ตรงไหนมีให้เล่นก็ตรงนั้นแหละ

การ์ตูนที่ชอบ: นารุโตะ

การศึกษาต่อ
กำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยศาสนศาสกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระดับปริญญาตี สาขาการสอนภาษาไทย (เข้าศึกษาเมื่อ วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖) 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ติชม

ได้10%แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
10 ปี ที่ผ่านมา
บักจ่อย!!!

ตั้งโดย :
10 ปี ที่ผ่านมา

กิจกรรม

เพื่อนสมาชิก

สถิติเยี่ยมชม

188534

โฆษณา