ชื่อ: นาย ณรงค์เดช ทองปาน

รหัสประจำตัวนักศึกษา: 5631010088

ช่าง: กลเกษตร ปวส.1 กลุ่ม 5 เลขที่ 8

าชีพ: นักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์: 088-2116303

ระบบ: Dtac

E-mail:  jack.jack038@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/jack.kie.14

LINE: jackkiehaha

สถานที่เล่นเน็ต: บ้าน
 

สถิติเยี่ยมชม

13322

ติชม

ได้10% แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
7 ปี ที่ผ่านมา