นาย ทศพร เข็มศรีสุวรรณ
ชื่อเล่น คริส
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/7 เลขที่6
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
รุ่นที่ 30
รหัสประจำตัว 5531040064
Tel 083-1181465(D-tac)
E-mai: kok.16-2536@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน