นายอดิเทพ ลาวัลย์วงศ์ 
ระดับชั้น ปวส 1
เเผนกเขียนแบบเครื่องกล 
ชื่อเล่น วอ    อีเมล war_l_nw@hotmail.com
รหัสนักศึกษา 5531100025
ที่อยู่ 131/60-61 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150
โทร 083-598-6532 (ดีแทค) จ้า
เล่น : ร้านอินเตอร์เน็ต / วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ