ประวัติ
ชื่อนาย ธงขัย สำรวมจิต
ชื่อเล่น หน่อง 
อายุ 19 ปี
แผนกช่าง เครื่องกล สาขางาน กลเกษตร ปวส 1/7
รหัส 5531010078
เบอร์โทร  0824733673 ดีแทค 
สถานะ เล่นที่ร้านเน็ตและวิทยาลัยเทคนิค