ประวัติส่วนตัว
ชื่อนาย : ศักดา วาจายิ้ม
ชื่อเล่น : บอย
รหัสประจำตัว : 5531050039
ระดับชั้น : ปวส.1 ชอ.4/3
แผนก : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 0822564781
เครือข่าย : AIS
Email : onepice1800@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต : หอพัก