นาย วุฒิธร บุตรพรหม
ชื่อเล่น บอมเบอร์แมน
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/8 เลขที่14
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
รุ่นที่ 30 
รหัสประจำตัว 5531040093
Tel 088-7428654(12-call)
E-mail- wuttithron@gmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน

เพื่อนสมาชิก